Tant per dì……

TANT PER DI’……

Uj’è d’la gent ch’ut gava l’amicisia cun la cunvinsiòn d’avejti facc in dispet ! I son talment analfabeti da nenta antajèsi chi t’hon facc in gròn piašì ! C’m’è cullà ch’um diva gomÈna (nenta gÓmena c’m’è ch’us duvrisa dì…) perchè l’ava facc trej dì al’Academia d’la Marina e pó i l’hon tracc ad fóra perchè l’era trop stüpid !

Ferruccio Reposi