SAN BAUDULEN

Gianni Regalzi
SAN BAUDULEN

A Ruma u j’è San Peder,
San Giuani a l’è a Tiren
e chi, smentiumsa nenta,
u j’è San Baudulen.

San Peder l’è ‘l prim Papa,
San Giuani el predicatur
e Baudulen per noi,
a l’è u salvatur.

I chёntu che ‘na vota,
tònc e tònc ani fà,
la gent us lamentava
e la sava pü se fè,

per vea dla manconsa
ad roba da mangè.
Ad pagnoti na j’era pochi
per culpa ad tütt cul j’ochi.

Ansёn u l’ha mai scricc
d’andò chi fiusu amniji
ma me a sòn sicür
is bufavu el gron di Uiji.

Mòngia ancò e mòngia admon
el gron di Uiji a l’hon finì
e vulònda acme na mòndria,
i sòn rivaji fina a Lisòndria.

U j’era mea ad solusiòn
i bativu coi bastòn,
ma cul j’ochi con baldonsa,
s’ampinivu semp la ponsa.

I mangiavu ‘cme del luchi,
i curivu da chi e da là
chi smiavu tüti ciuchi
a miliòn, an tücc i prà.

La gent l’era disperaja:
“meca fuma sensa gròn,
ui sarà la carestea,
a puduma pu fè ‘l pon”.

U Signur ch’l’avghiva tütt,
l’ha parlà con Baudulen
e u j’ha dicc tütt an tin fià:
“Salva su sti piligren”.
Baudulen, l’era eremita
e al viviva an Santità,
tut’antrea la sò vita,
an ti bosch e ammez ai prà.

A l’hon sübit facc bugè
el paroli du Signur
e l’è curs ammès al j’ochi
sensa nonch laves el mur.

Che prodigio, oh! Meraveja,
u j’è basta ausè na mòn
che cul j’ochi bèle piòn,
i son vulaji tüti vèa.

Tutt la gent l’era cuntenta,
la criava “Baudulen
tei u noster salvatur,
u t’ha mandà propi u Signur”.

Fantasia o verità?
Noi auruma nonch pensei,
Baudulen a l’è sens’ater
prutetur ad stà Sità.

Lisondria, 7 Dicember 2001
Gianni Regalzi
(El fiò del Bosch e l’anvud du Smoj)
(Da “L’Obiettivo e l’Anima”