Per mancansa d’fen, per mancansa d’paja, a mantenuma er bestii con drà granaia. Ma at dirò, a nom di me fioi, e a pòs propi dili con argoi, che s’un mancheisa anca er gran…. IN CEDERRAN MAI…..I LISANDREN…IN CEDERRAN!!!!

Per mancansa d'fen, per mancansa d'paja, a mantenuma er bestii con drà granaia. Ma at dirò, a nom di me fioi, e a pòs propi dili con argoi, che s'un mancheisa anca er gran.... IN CEDERRAN MAI.....I LISANDREN...IN CEDERRAN!!!!
Per mancansa d’fen, per mancansa d’paja, a mantenuma er bestii con drà granaia. Ma at dirò, a nom di me fioi, e a pòs propi dili con argoi, che s’un mancheisa anca er gran….
IN CEDERRAN MAI…..I LISANDREN…IN CEDERRAN!!!!