LISONDRIA ANT ‘NA NOCC D’ISTA’ di Rossana Ivaldi

foto Tony Frisina
foto Tony Frisina

LISONDRIA ANT ‘NA NOCC D’ISTA’

C’me c’l’è béla ‘sta sità
quòndi ch’a gir an biciclèta
sù e zù per el so strà
ant’ el coud d’i nocc d’istà.

S’at vori fè ‘na gira ch’at tira su ‘d mural
ant’ùn quart d’ura at vighi
u simiteri, ‘l caster, el manicomi
e, pròpi lè tacà, l’uspidal.

Se ònveci ‘t vori fè la circunvalasiòn,
ant’ùn mument at rivi dadnòn a la stasiòn.
Se la to gira la vò esi cultùral
at vai ant’u centro fònda el strà nurmal.

S’at pasi an via Ghilini
lè u j’è ammà sulitaria
la luce d’la Questùra
ch’la lis fina là ant’l’aria.

Longa e driccia c’me ‘na cavesa
Via Pontida at porta fina an piasa.
Davzèn u j’è via Parma cun u campanèn di Dom,
ch’el fa la uardia a la sità ch’la drom.

An via Mazini at vighi, tacà i purtòn,
cuc ciuc ch’u trova pù ‘l caviòn.
La Gambaren’na a l’è tùta cambiaja
e, an via Guasco, u j’è pù nònca ‘na scaja.

El banchen’ni ‘d Piasa Ratàs
is fòn el cunfidensi ch’j’òn sentì
da pensiunà e dòni fristi
setà suta ‘l piònti u dopmesdì.

El Municipi, cun i so trej arlòri,
i signu el len’ni vegi e culi novi,
antònt el bònchi, tùt antur. I fòn la spea
a cui chi disu che ‘d sold ui n’è pù mea.

Anfurc via dei Martiri e a cal zù an Piasèta
pròpi lè a taca u j’era el Bar Balèta.
Cuc tiratardi ch’l’à masà la nocc
um uarda pasè sbarlisònda j’ogg.

Anfurc la biciclèta, a voj andè
a vighi la vegia fabrica d’i capè,
ma u j’è pù Bursalèn e nònca la ciminiera
e me ai mònd ùn salùt e … buona sera.