Crea sito

LISONDRIA ANT ‘NA NOCC D’ISTA’ di Rossana Ivaldi

foto Tony Frisina
foto Tony Frisina

LISONDRIA ANT ‘NA NOCC D’ISTA’

C’me c’l’è béla ‘sta sità
quòndi ch’a gir an biciclèta
sù e zù per el so strà
ant’ el coud d’i nocc d’istà.

S’at vori fè ‘na gira ch’at tira su ‘d mural
ant’ùn quart d’ura at vighi
u simiteri, ‘l caster, el manicomi
e, pròpi lè tacà, l’uspidal.

Se ònveci ‘t vori fè la circunvalasiòn,
ant’ùn mument at rivi dadnòn a la stasiòn.
Se la to gira la vò esi cultùral
at vai ant’u centro fònda el strà nurmal.

S’at pasi an via Ghilini
lè u j’è ammà sulitaria
la luce d’la Questùra
ch’la lis fina là ant’l’aria.

Longa e driccia c’me ‘na cavesa
Via Pontida at porta fina an piasa.
Davzèn u j’è via Parma cun u campanèn di Dom,
ch’el fa la uardia a la sità ch’la drom.

An via Mazini at vighi, tacà i purtòn,
cuc ciuc ch’u trova pù ‘l caviòn.
La Gambaren’na a l’è tùta cambiaja
e, an via Guasco, u j’è pù nònca ‘na scaja.

El banchen’ni ‘d Piasa Ratàs
is fòn el cunfidensi ch’j’òn sentì
da pensiunà e dòni fristi
setà suta ‘l piònti u dopmesdì.

El Municipi, cun i so trej arlòri,
i signu el len’ni vegi e culi novi,
antònt el bònchi, tùt antur. I fòn la spea
a cui chi disu che ‘d sold ui n’è pù mea.

Anfurc via dei Martiri e a cal zù an Piasèta
pròpi lè a taca u j’era el Bar Balèta.
Cuc tiratardi ch’l’à masà la nocc
um uarda pasè sbarlisònda j’ogg.

Anfurc la biciclèta, a voj andè
a vighi la vegia fabrica d’i capè,
ma u j’è pù Bursalèn e nònca la ciminiera
e me ai mònd ùn salùt e … buona sera.