LA BUŠINÀ ‘D L’ÜLTIM DÌ ‘D L’ÀNI

A vói andè a drumì bèl e patòn
Acsé im ciàpu nent col bràj an mòn
Per lasè ‘ndréra l’àni ch’l’è finì
E per cmensè cul nóv ch’l ha ‘ncùr d’amnì.

A pensèi ben a sùma furtünà
Ònche s’a sùma sémper sagrinà
Col tàsi ch’jòn bütà si dói lindrìcc
Andùma tücc an gir con el cü strìcc.

S’im fon paghè, ‘d la cà, i cup e i món
A farùma la fén ch’l’à facc Truncón
S’la còmbia nént adès la situasión
Um armàn, pü che ‘l bàli,… dói cujón!!!