Lasmi cantè per te (sunet’an dialèt lisandrèn)

Lasmi cantè per te ‘na vòta ancura

cula cansòn ch’j’ò scricc tònc ani fa,
quònd ch’a t’ò vist a la maten bunura
e sübit am sòn ad te annamurà.

Al fava tònta frigg e ‘nsüma ai veder
la galavèrna con u sò fià giasà,
la disignava propi ‘cme ‘n sin quader,
el fiù pü bèli ad culi cu j’è ‘n ti prà.

L’è stacia propi tònta l’emusiòn
e sensa nonc avei pensà ‘n mument,
j’ò scricc ammac per te ista cansòn.

Ades che i me cavì i sòn ‘mni griz
e ormai a vigh pü ‘l mond acme ‘na vota,
la vòi cantè per te fin ch’am na viz.

Lisòndria, 6 Lü 2006
Gianni Regalzi
(Da “L’Obiettivo e l’Anima”
Poesie di G. Regalzi e Foto di R. Novello)