Ancùr na vòta ( in tentativ an dialèt Lisandrèn d’in quiaster cme mè )

Piazzetta della Lega
Piazzetta della Lega

 

 

 

 

 

 

 

 


Um piaserreiva vighi ancur na vòta 
la me sità cme cl’era tont tèmp fà
con i giardèn chi prufimavu ad rosi
e an mes el fiù a curi tònt masnà
I vèg setà an sla bancheina
a ciaciarè di grigi e del balòn
tùc elegont , an testa la caplèina
e con la vestimenta cme in bumbòn
Sùta i nost portij el doni con la speisa
i uardo ant’l’aria per scansè i pivion,
e na masnà, an mon in toc d’figàsa,
la gioga con sò nona a nascundòn
Cul temp quonch’ieru di fancìòt
a fè del cursi sùt la Galerea
in po’ setà ant’la curt an s’in scagnèt
e pò n’ti comp a curi long la ferruvija
Bundì Madamen Rina cme c’anduma
Mica male Rusina ma l’fa còud
Suma d’Istà l’aurissa mea dla fiòca
No ! no ! per carità quatà cme n’oca !
e le Siura Rusina cme cla stà ?
ancò a la vig curi acsì sghegiaja
In pas per vòta Rina ! in pas per vota
voi mea curi drera a la mè vgiaja !
Vultumij l’cu uardumla nenta an facia
pianen pianen sercuma d’andè anons
L’ha ben rasòn l’è propri na scarusa
e i dis chi disu ch’ i’ani i son na scùsa
Arvedsi Rina ,el’fià lè còrt al sò ma vàg anon
Cla staga ben Rusina, s’avguma admon !
semper se cul brav’omi um da ancura na mon.